EN
CN
  • 200
    Cooperative Brands
  • 100
    Tmall and Taobao Shops
  • 500
    Cloud Shelves
Products
Products Touch Kiosk 互动营销
互动营销
场景介绍
结合商业打造多感官体验场景,实现肢体捕捉、人脸识别,从而“抓住”消费者的眼球,为现场活动聚拢人气。